Sarı Saltuk - Alperenler Tekkesi

61 kez izlendi
Sensizim Sensiz
1
Yayınlandı 18 Apr 2019 / İçinde Gezi - Tur

Ezelden Ebede Bir Alperenler Tekkesi

Bir Allah Dostu, Bir Eren

Bosna’daki Blagay Alperenler Tekkesi’ni, Anadolu’dan gelen Sarı Saltuk (k.s) adlı bir dervişin kurduğu rivayet edilir. Osmanlı’nın fethinden bir asır evvel bu topraklara, insanlara İslâm’ı anlatmak için gelen Sarı Saltuk’un (k.s) tekkenin ikinci katında temsilî bir kabri bulunmaktadır.

Eren Sarı Saltuk (k.s), Anadolu ve Rumeli’nin fethi sırasında gazalara katılan bir Allah dostudur. Sarı Saltuk (k.s) hakkında birçok menkıbe mevcut ancak diğer velilerin menkıbeleri ile bu anlatıların karıştığı tahmin ediliyor. Bu sebeple onun hakkında kesin bilgilere ulaşmak zor. Ancak Sarı Saltuk’un (k.s) hayatını konu alan Saltuknâme adlı eser konu ile ilgili önemli bilgiler aktarmakta. Yazar Ebü’l-Hayr Rûm’un, Cem Sultan’ın talimatı üzerine Anadolu ve Rumeli’de dolaşarak soyu Hz. Muhammed’e (s.a.v) dayanan Eren Sarı Saltuk (k.s) hakkındaki menkıbeleri toplamış ve 1480 yılında Saltuknâme’yi tamamlamıştır. Bu eserin dışında Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de Sarı Saltuk (k.s) hakkında bilgiler yer almaktadır.

Evliya Çelebi’nin aktardığına göre, Eren Sarı Saltuk’un (k.s) asıl adı Muhammed Buhârî’dir. Muhammed Buhari (k.s) Pîr-i Türkistan Ahmed Yesevî’nin (k.s) halifesidir. Türkistan topraklarında yaşayan Muhammed Buhârî (k.s) mürşidinin talimatıyla Rumeli topraklarına irşada gelir ve burada hizmet eder. Saltuknâme’de belirtildiğine göre, Sarı Saltuk’un (k.s) on iki mezarı bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde ise bu sayı yedi olarak yazılmaktadır.

Daha Fazla Göster
0 Yorumlar sort Göre Sırala